Cài Đặt Facebook Conversion API Cho Cửa Hàng Của Bạn

September 25, 2020

Facebook Conversion API là công cụ theo dõi và phân tích được sử dụng để đo lường hiệu quả của quảng cáo bằng cách tìm hiểu những hành động mà mọi người thực hiện trên trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng dữ liệu này để:

  • Tiếp cận đúng người.
  • Tìm khách hàng mới hoặc những người đã truy cập một trang cụ thể hoặc thực hiện hành động mong muốn trên trang web của bạn.
  • Thúc đẩy doanh số bán hàng nhiều hơn.
  • Thiết lập đặt giá thầu tự động để hướng mục tiêu vào những người có nhiều khả năng thực hiện các hành động mà bạn quan tâm, chẳng hạn như mua hàng.
  • Đo lường kết quả quảng cáo của bạn.
  • Đo lường mức độ thành công của quảng cáo bằng cách ghi nhận kết quả trực tiếp từ những hành động của người truy cập. Bạn có thể xem được những thông tin như lượng chuyển đổi và doanh số bán hàng của mình.

Cách kết nối Facebook Conversion API

Đi tới Quản lý Sự kiện Facebook. (Facebook Events Manager)

Chọn pixel mà bạn muốn liên kết với GearLaunch Conversions API. Hãy chắc rằng bạn chọn pixel đã liên kết với tài khoản GearLaunch của mình. Sau đó nhấp “Cài đặt” (“Settings“)

Rê chuột xuống tùy chọn “Chuyển đổi API” (“Conversions API”) và nhấp “Tạo mã Thông báo Truy cập“. (“Generate Access Token”)

 

Nhấp vào mã thông báo truy cập (access token code) và sao chép mã.

Cách thêm mã truy cập (access token) và cửa hàng GearLaunch của bạn:

  1. Mở bảng điều khiển tổng quan (dashborad) và chọn mục Cài đặt (Settings).
  2. Sao chép mã truy cập (access token) và dán vào mục mã truy cập vào phần Mã Truy cập Chuyển đổi API (Conversions API Access Token) tại Cài đặt GearLaunch (GearLaunch Settings).
  3. Hoàn thành!