HƯỚNG DẪN IN-THEO-YÊU-CẦU DÀNH CHO NGƯỜI MỚI NĂM 2022

January 16, 2023

Hướng dẫn in theo yêu cầu dưới dạng e-book dành cho người mới đã được phát hành! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về hướng dẫn này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected] [email protected] (more…)

Read more

Cách Tạo Đơn Tay Cho Seller Etsy, Ebay, Amazon

December 8, 2022

Bước 1: Tạo tài khoản Shopify  https://accounts.shopify.com/store-login Bước 2: Tải app GearLaunch  https://apps.shopify.com/gearlaunch Bước 3: Điền form nâng tier Platinum.  Điền đầy đủ thông tin theo Form sau: https://forms.gle/9nrLEZtMTjzxt91z8 *GL shopify products giá tham khảo:  https://www.gearlaunch.com/product-prices-and-sizing-shopify/ Bước 4: Set up apps và tạo product: [embed]https://www.youtube.com/watch?v=irsQvL15OtE[/embed]…

Read more