HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN

August 14, 2020

THIẾT LẬP LIÊN KẾT TÀI KHOẢN PAYONEER (PO)

Bước 1
Đi đến địa chỉ sell.gearlaunch.com và chọn gian hàng đang có số dư thanh toán.

Bước 2
Chọn Payouts trong thanh điều hướng bên trái, sau đó nhấp vào liên kết tài khoản Payoneer. Bạn sẽ được chuyển hướng đến Payoneer để hoàn tất quá trình đăng ký / đăng nhập. Khi bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký / đăng nhập, bạn sẽ được chuyển hướng đến GearLaunch.

Bước 3
Làm mới trang trình duyệt, bạn sẽ thấy trang thanh toán Payouts cho biết Tài khoản Payoneer được liên kết. Quá trình này có thể mất một vài phút để hoàn thành.

Bước 4
Chọn Request Payout (yêu cầu rút tiền), hãy chắc rằng tài khoản Payoneer được chọn và yêu cầu rút tiền.

  Sau khi tài khoản Payoneer của bạn được liên kết
Khi tài khoản Payoneer của bạn đã được liên kết, bạn chỉ cần nhấp vào nút Request Payout để gửi cho chúng tôi yêu cầu rút tiền của bạn. Hãy chắc chắn rằng tài khoản Payoneer mà bạn dùng đã được chọn.

  Thêm tài khoản Payoneer thứ hai
Để thêm tài khoản Payoneer thứ hai, hãy gửi tin nhắn cho chúng tôi bằng cách sử dụng mục “seller chat support” (đăng nhập vào cửa hàng của bạn, nhấp vào trợ giúp trực tuyến “Help” ở góc trên bên phải). Trong tin nhắn của bạn, hãy cho chúng tôi biết tên cửa hàng cần thiết lập tài khoản Payoneer thứ hai. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin về các bước hoàn thành quá trình này. Lưu ý: Quá trình xử lý thanh toán có thể mất tới 3 ngày đối với liên kết tài khoản Payoneer lần đầu tiên.

  Phí và thời gian xử lý
Hiện tại, bạn sẽ không mất phí khi rút tiền từ Gearlaunch.
Các khoản thanh toán của Payoneer được xử lý hàng ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu, (trừ ngày nghỉ của ngân hàng Hoa Kỳ.)
Vui lòng chờ tối đa 24 giờ để xử lý. Nếu liên kết tài khoản Payoneer lần đầu tiên, quá trình xử lý có thể mất tới 3 ngày.

THIẾT LẬP LIÊN KẾT TÀI KHOẢN PAYPAL

Bước 1
Truy cập sell.gearlaunch.com và nhấp vào một cửa hàng có số dư thanh toán.

Bước 2
Nhấp vào Payouts trong menu điều hướng và nhập thông tin sau vào Hướng dẫn rút tiền: “PayPal: [email PayPal của bạn], sau đó chọn Save để lưu thông tin trong “Payout instructions” (Lệnh rút tiền) mỗi khi bạn yêu cầu rút tiền.
  Phí và thời gian xử lý
Phí rút tiền được tính theo quy định của Gearlaunch.
Các khoản thanh toán PayPal được xử lý hàng ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu, (trừ ngày nghỉ của ngân hàng Mỹ.) Vui lòng cho phép 24 giờ để xử lý thanh toán.

THIẾT LẬP LIÊN KẾT TÀI KHOẢN PINGPONG (PIPO)

Bước 1
Truy cập sell.gearlaunch.com và nhấp vào một cửa hàng có số dư thanh toán.

Bước 2
Nhấp vào Payouts trong menu điều hướng và nhập thông tin sau vào Hướng dẫn rút tiền: PingPong: “: [email PingPong của bạn]” sau đó chọn Save để lưu thông tin trong “Payout instructions” (Lệnh rút tiền) mỗi khi bạn yêu cầu rút tiền.

  Phí và thời gian xử lý
Hiện tại, bạn sẽ không mất phí khi rút tiền từ Gearlaunch.
Các khoản thanh toán PingPong được xử lý hàng ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, (trừ ngày nghỉ của ngân hàng Mỹ.) Vui lòng cho phép 24 giờ để xử lý thanh toán.

THIẾT LẬP CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG (Wire)

Bước 1
Đi đến sell.gearlaunch.com và nhấp vào cửa hàng có số dư thanh toán.

Bước 2
Trong mục “Payout instructions” (Lệnh rút tiền), điền những thông tin dưới đây. Hãy nhớ rằng thông tin của người thụ hưởng là thông tin của Chủ tài khoản và tất cả thông tin là bắt buộc. Thiếu thông tin sẽ khiến chúng tôi không thể tìm được tài khoản của bạn nên cần cung cấp đầy đủ thông tin gồm:

  • Tên người thụ hưởng
  • Địa chỉ người thụ hưởng
  • Thành phố
  • Mã bưu chính
  • Nước
  • Số tài khoản thụ hưởng
  • Mã ID / SWift của ngân hàng thụ hưởng, nếu tài khoản nằm ngoài Hoa Kỳ
  • Email người thụ hưởng
  • Số định tuyến cho tài khoản nếu ở tại Hoa Kỳ

Bước 3
Nhấp vào nút Request Payout (Yêu cầu rút tiền) để gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn.

  Phí và thời gian xử lý
Bạn sẽ mất phí $25 cho tất cả các yêu cầu chuyển khoản dưới $10.000
Nếu bạn yêu cầu chuyển khoản ngân hàng cho nhiều cửa hàng vào một tài khoản ngân hàng và yêu cầu thanh toán kết hợp lớn hơn $ 10.000 (quốc tế), chúng tôi sẽ miễn phí nếu bạn thực hiện tất cả các yêu cầu này trong vòng 30 phút.
Chuyển khoản ngân hàng chỉ diễn ra một lần một ngày, Thứ Hai-Thứ Sáu, (trừ ngày nghỉ của ngân hàng Hoa Kỳ). Nếu bạn thực hiện yêu cầu chuyển khoản ngân hàng (có thông tin đầy đủ) từ thứ Hai đến thứ Sáu trước 8 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương, bạn có thể nhận được khoản thanh toán của mình trong vòng 24 giờ.