Tổng Hợp Sản Phẩm Trên Shopify

Xem qua danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng của chúng tôi. Bạn không thấy sản phẩm bạn cần? Hãy cho chúng tôi biết!

GearLaunch Shopify App Cơ Bản (Miễn phí)

 

✅ Bắt đầu từ giá thuộc Hạng Xanh Dương
✅ Hoàn tất đơn hàng nhanh chóng
✅ Không quy định số lượng tối thiểu khi đặt hàng
✅ Không thu phí mặt tiền cửa hàng
✅ Đội ngũ hỗ trợ email cho người bán

GearLaunch Shopify App Nâng Cấp ($4.99/thg)

 

✅ Bắt đầu từ giá thuộc Hạng Bạc
✅ Có đầy đủ mọi thứ như phiên bản miễn phí
✅ Đội ngũ hỗ trợ người bán chuyên nghiệp
✅ Đội ngũ hỗ trợ điện thoại và email cho người bán

 

*Lưu ý: Nếu có sự chênh lệch giữa giá sản phẩm trên website và bảng quản lý thông tin của người bán (seller dashboard), thì giá hiển thị trong bảng quản lý thông tin của người bán sẽ là giá được áp dụng.