TIN TỨC GEARLAUNCH

Với GearLaunch, bạn sẽ không bao giờ bị mất phương hướng. Từ các công cụ hữu ích đến các tài nguyên chuyên sâu, sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn tìm đường đến thành công.

STORE SET-UP

August 28, 2020

Mục này sẽ bao gồm những điều cơ bản để giúp cửa hàng của bạn hoạt động trực tuyến!

Để có một cửa hàng hoạt động, bạn sẽ cần có những thứ sau:

    • Một tên miền được mua một cách hợp pháp. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng NameCheap, Namesilo, và Name.com. (Lưu ý: GoDaddy yêu cầu mua thêm để có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiếp email).
    • Một địa chỉ Gmail đang hoạt động để đăng ký tại GearLaunch.
    • Khả năng chuyển các bản ghi DNS (DNS records) tới nền tảng đăng ký tên miền.
    • Thiết lập việc chuyển tiếp email với tên miền của bạn. Điều này sẽ cho phép khách hàng liên lạc tới hệ thống hỗ trợ khách hàng với tư cách của bạn.