Google bắt tay Shopify về mảng thương mại điện tử

June 10, 2021

Trong đợt đại dịch Covid-19 vừa qua, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của ngành thương mại điện tử. Chẳng có gì đáng kinh ngạc khi mọi người đều chọn Amazon là điểm lui tới thường xuyên. Trong tình hình đó,…

Read more