Sơ Lược Về Văn Hoá Mặc Quần Lót Dây: Quần Lót Dây Đã Tạo Nên “Cơn Sốt” Ở Mỹ Như Thế Nào?

September 20, 2022

Những chiếc quần lót dây ở Mỹ: từ năm 1939 đến nay Từ xuất phát điểm là một điều cấm kỵ không nên nhắc đến, quần lót dây đã trở thành một phần không thể thiếu của nền thời trang hiện đại. Ban đầu những…

Read more