TIN TỨC GEARLAUNCH

Với GearLaunch, bạn sẽ không bao giờ bị mất phương hướng. Từ các công cụ hữu ích đến các tài nguyên chuyên sâu, sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn tìm đường đến thành công.

Ưu đãi: Tặng Áo Classic Tee

January 28, 2021

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Người tham dự không yêu cầu phải mua hàng. Doanh số bán hàng đủ điều kiện nhận giải thưởng sẽ được tính trên tổng doanh số bán áo  Unisex short Sleeve Classic Tee (bao gồm tất cả các size, các màu) của người tham dự trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 lúc 12:00 sáng PST đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2021 lúc 11:59 tối theo giờ PST. Không cộng dồn các tài khoản, không kết hợp đơn hàng giữa các cửa hàng thuộc platform, ứng dụng Shopify và đơn hàng CSV. Giới hạn tối đa 01 áo tặng cho mỗi Tài khoản. 

  1. ĐIỀU KIỆN

Chương trình ưu đãi của GearLaunch dành cho các cá nhân từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên, cũng như các tổ chức kinh doanh hợp lệ, đáp ứng điều kiện: (a) đã đăng ký là Đối tác của GearLaunch.com kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 hoặc (b ) đăng ký và được chấp thuận là Đối tác của GearLaunch.com trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 5  tháng 2 năm 2021. Không áp dụng cho các trường hợp bị hạn chế pháp luật.

2. CÁCH THAM GIA

Tất cả các cá nhân và / hoặc tổ chức là Đối tác đang hoạt động tốt kể từ khi bắt đầu chương trình ưu đãi của GearLaunch sẽ tự động đủ điều kiện để giành chiến thắng. Các cá nhân chưa phải là Đối tác muốn áp dụng chương trình này trước tiên phải truy cập trang web GearLaunch tại www.GearLaunch.com, hoàn tất quy trình đăng ký và nhận email xác nhận. Tất cả các đăng ký đã hoàn thành phải được xác nhận trước 11:59:59 p.m. (“PST”) của ngày cuối cùng của cuộc thi để đủ điều kiện nhận giải thưởng. Cơ sở dữ liệu GearLaunch.com sẽ là đơn vị tính chính thức cho cuộc thi này. Bạn có thể bị loại khỏi chương trình khi không tuân thủ các quy tắc này.

3. LỰA CHỌN NGƯỜI THẮNG GIẢI

Mỗi Đối tác của GearLaunch sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng ngoài lợi nhuận mà bạn đã nhận được từ các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của GearLaunch. Giải thưởng sẽ được trao cho bạn dựa trên số lượng units (áo) bán được trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Theo đó, “Doanh số” sẽ được tính là số áo được bán bởi Đối tác của GearLaunch, không bao gồm các đơn đặt hàng bị hủy, đơn đặt hàng bị hoàn lại tiền, khoản bồi hoàn hoặc các sự kiện bị loại khác (gọi chung là “Khoản bồi hoàn”).  TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LỢI NHUẬN VÀ BỒI HOÀN SẼ DO GEARLAUNCH LÀ ĐƠN VỊ QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG, THỎA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CÓ TẠI GEARLAUNCH.COM.

4. THÔNG BÁO THẮNG GIẢI

Tất cả những người  thắng giải sẽ được thông báo qua email, trong vòng 02 tuần làm việc sau khi ưu đãi kết thúc.

“Thông báo” được xác nhận gửi qua email. Để nhận giải thưởng, người chiến thắng phải phản hồi cho chúng tôi trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày Thông báo và có thể được yêu cầu ký và gửi lại các tài liệu bổ sung theo yêu cầu của GearLaunch. Việc không tuân thủ trong khoảng thời gian này hoặc nếu thông báo giải thưởng hoặc giải thưởng được trả lại là không thể phân phối hoặc trả lại không được thực hiện đúng cách, hoặc nếu người chiến thắng bị phát hiện là không đủ điều kiện hoặc không tuân thủ các Quy tắc chính thức này, sẽ dẫn đến khả năng bị tước giải thưởng.

5. GIẢI THƯỞNG

CÁC ĐỐI TÁC SẼ CHỈ ĐƯỢC NHẬN TỐI ĐA MỘT (01) GIẢI THƯỞNG TRÊN TỔNG DOANH SỐ ÁO BÁN RA. LƯU Ý: KHÔNG THỂ KẾT HỢP TÀI KHOẢN. Người thắng cuộc sẽ tự chịu trách nhiệm về tất cả các loại thuế liên bang, tiểu bang và / hoặc địa phương, và bất kỳ khoản phí hoặc chi phí nào khác liên quan đến giải thưởng mà họ nhận được. Giải thưởng không có người nhận sẽ bị tước bỏ. Tất cả các giải thưởng đều không được chuyển nhượng hoặc không quy đổi thành tiền.

“Sản phẩm Đủ điều kiện” áp dụng cho tất cả các  kích thước và màu sắc của Áo  Unisex short Sleeve Classic Tee

  Units bán Giải thưởng Chủng loại
50   01 Áo   Unisex short Sleeve Classic Tee