TIN TỨC GEARLAUNCH

Với GearLaunch, bạn sẽ không bao giờ bị mất phương hướng. Từ các công cụ hữu ích đến các tài nguyên chuyên sâu, sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn tìm đường đến thành công.

THÊM FACEBOOK PIXEL

August 28, 2020

Facebook Pixel là công cụ đo lường và phân tích hiệu quả của quảng cáo bằng cách tìm hiểu những hành động mà mọi người thực hiện trên trang web của bạn. Bạn có thể dùng dữ liệu này để:

  • Tiếp cận đúng đối tượng

Tìm những khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng cũ đã từng truy cập trang của bạn hoặc những trang có chủ đề tương tự.

  • Thúc đẩy doanh số

Đặt mức giá sàn để target các đối tượng có hành vi phù hợp, ví dụ việc mua hàng.

  • Đo lường hiệu suất

Kết quả trực tiếp sẽ cho thấy quảng cáo của bạn có hiệu quả hay không.Bạn có thể xem các thông tin chuyển đổi và sale.

Thiết lập Pixel của bạn

 1. Mở Trình quản lý quảng cáo và truy cập vào tab Facebook Pixel.
 2. Nhấp vào Create a Pixel
 3. Nhập tên pixel (bạn nên chọn tên liên quan đến doanh nghiệp của mình, một pixel chỉ tạo được một tài khoản quảng cáo).
 4. Chấp nhận các điều khoản của Facebook bằng cách tích vào các ô.
 5. Nhấp vào Create Pixel

Thêm Pixel của bạn vào chiến dịch GearLaunch

  1. Mở dashboard và nhấp vào phần cài đặt.
  2. Sau khi tạo Facebook Pixel, copy mã code và nhập mã đó vào phần our Pixel.
  3. Vậy là bạn đã hoàn thành.