Tính Năng Nhân Bản Hàng Loạt- Bulk Clone

September 24, 2020

Mục đích của nhân bản hàng loạt (Bulk Clone) là để nhân bản chiến dịch dành cho tất cả những sản phẩm giống nhau và có cùng một thiết kế mới. Hành động này cũng đồng thời thay đổi các cài đặt về tên của chiến dịch và đường dẫn URL.

Để thực hiện nhân bản hàng loạt, cửa hàng của bạn phải được cấu hình sẵn. Bạn không thể thực hiện nhân bản hàng loạt trong cửa hàng khi đang ở chế độ xem trước. Bạn cần phải chọn chiến dịch mà bạn muốn nhân bản trong thanh chiến dịch, sau đó nhấp nút “Nhân bản hàng loạt” (“Bulk Clone”).

Tiếp theo, nhấp vào “Chọn hình ảnh gốc hoặc được mua hợp pháp của bạn để tải lên” (“Select your original or legally purchased images to upload”) để mở trang cửa sổ và chọn các thiết kế mà bạn muốn sử dụng cho các chiến dịch mới của mình.

Lời khuyên: Các chiến dịch của bạn sẽ được đặt tên theo tên trên tệp thiết kế của bạn (điều này cũng sẽ áp dụng đối với đường dẫn URL), vì vậy để thuận tiện, bạn nên sử dụng tên thực tế cho mỗi tệp để khách hàng dễ nhận dạng và tìm kiếm.

Chọn các hình ảnh mà bạn muốn sử dụng trong các chiến dịch và nhấn vào nút “Mở” (“Open”).

Trên phần tải các bản thiết kế mới cho chiến dịch mới này, bạn sẽ thấy số lượng của “Chiến dịch được tạo” (“Campaigns Created”) sẽ có sự thay đổi trong suốt quá trình này.

“Tải lên hoàn tất” (“Upload Complete”” được hiển thị phía trên cùng của màn hình khi tất cả các bản thiết kế bạn chọn được tải lên. Hãy xem xét kỹ để không có bất kỳ “Lỗi tải lên” (“Uploaded Errors”) nào, nếu không, bạn sẽ phải tìm ra các chiến dịch không được tải lên đúng cách để tải lại chúng.

Nhấp vào đường dẫn “Trở về chiến dịch” (“Back to Campaigns”) ở phía trên cùng của màn hình để trở về với thanh Chiến dịch.

Các chiến dịch đã tải lên sẽ xuất hiện trong phần chiến dịch và chúng sẽ bao gồm những sản phẩm/ mặt hàng giống nhau của chiến dịch mà bạn đã nhân bản. Tên chiến dịch và các đường dẫn URL sẽ được hiển thị ở đây:

Chiến dịch nhân bản sẽ bao gồm giá cả, các sản phẩm và màu sắc giống như chiến dịch bạn chọn nhân bản.

Lời khuyên: Kiểm tra các chiến dịch để đảm bảo thiết kế được trình bày chính xác trên mỗi mặt hàng. Hơn nữa, hãy chắc chắn mẫu thiết kế có thể nhìn thấy và trông hòa hợp với màu sắc của sản phẩm mà bạn chọn.

Xin mời xem video sau: