Tạo Mặt Tiền Cửa Hàng

September 24, 2020

Để tạo mặt tiền cửa hàng, hãy đăng nhập tài khoản và chọn vùng “Trang mặt tiền cửa hàng” (“Storefront Pages”) nhấp chọn nút “Tạo mặt tiền cửa hàng” (“Create Storefront Page”).

Trên trang tiếp theo, nhấp vào trường tên để thêm tên mặt tiền cửa hàng mới của bạn. Tiếp theo, nhấp vào trường đường dẫn URL để thêm url của mặt tiền cửa hàng.

Để hiển thị mặt tiền cửa hàng, bạn có thể nhấp vào nút “Công khai trang” (“Publish Page”) hoặc quay lại phần Trang mặt tiền cửa hàng, nơi bạn sẽ thấy tất cả các mặt tiền cửa hàng mà bạn đã thêm vào trang web của mình và cũng là nơi để công khai chúng.

 

Bây giờ hãy nhấp vào đường dẫn để xem trực tuyến.

Mặt tiền cửa hàng của bạn hiện đã sẵn sàng và bạn có thể bắt đầu thêm các chiến dịch vào đó.

VUI LÒNG XEM VIDEO: